Υγιεινή & Ασφάλεια

Υγιεινή & Ασφάλεια

Η alfa πληρεί τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας και γίνονται συνεχή έλεγχοι στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του χημείου και του μικροβιολογικού εργαστηρίου που κατέχουν τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα για την ανάλυση και έλεγχο των πρώτων υλών και δειγμάτων της παραγωγής.