Όροι & προϋποθέσεις | Alfa Pastry

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όλοι οι επισκέπτες θα πρέπει να κατανοούν τους όρους!

Τελευταία αναπροσαρμογή την 12η Οκτωβρίου 2020.

Η πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο και η χρήση των υπηρεσιών αυτού προϋποθέτει την αποδοχή των Όρων Χρήσης που ακολουθούν. Αν κάποιος Χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο www.alfapastry.gr, που ανήκει στην επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε » και με το διακριτικό τίτλο «alfa». Η Επιχείρησή μας έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται τον παρόντα Ιστότοπο, διατηρώντας το δικαίωμα διακοπής της λειτουργίας και μερικής ή ολικής τροποποιήσεως αυτού, καθώς και των γενικών όρων χρήσεως αυτού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου συνίσταται κάθε φορά που επισκέπτεστε τον παρόντα Ιστότοπο να ενημερώνεστε εκ νέου αναφορικά με τους Όρους Χρήσης, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επισημάνετε τυχόν αναθεωρήσεις οι οποίες σας δεσμεύουν.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Η ιστορία της alfa ξεκινά τη δεκαετία του 1950, από την πόλη της Κοζάνης. Μια πόλη που ξεχωρίζει για τη φιλοξενία και τη γαστρονομία της, η οποία βασίζεται σε παραδοσιακές συνταγές και στα πιο αγνά υλικά της ελληνικής γης.

Σήμερα, η alfa κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά τροφίμων, με 50 περιφερειακούς διανομείς και 11,000 σημεία πώλησης. Δραστηριοποιείται στο χώρο της λιανικής (retail, supermarkets κτλ.), καθώς και στον χώρο του Catering (φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, χώροι μαζικής εστίασης, ξενοδοχεία, κτλ.). Συγχρόνως, αυξάνει ραγδαία τις εξαγωγές της, οι οποίες επεκτείνονται σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία. Επιπροσθέτως το εργοστάσιο της alfa, όπου ζυμώνονται όλα τα προϊόντα, ακολουθώντας πάντα τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα Ποιότητας και Ασφάλειας, κατά ISO: 9001-2008, HACCP, IFS, BRC., αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη.

Αποτελεί πολιτική της «alfa», η διασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των προϊόντων της με την εφαρμογή και τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτή, τις πρώτες ύλες, την παραγωγή και τον έλεγχο ασφάλειας των προϊόντων, μέχρι τη παράδοση και την μετέπειτα εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και η κάλυψη των απαιτήσεων της Νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων τα οποία παρασκευάζει μέσω της εφαρμογής των απαιτήσεων του ISO22000:2005,BRC (British Retail Consortium), IFS(International Food Standard) και HALAL.Επίσης, πολιτική της επιχείρησης είναι να παράγει και να προμηθεύει προϊόντα ζύμης, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις διαμορφούμενες απαιτήσεις ποιότητας των πελατών της, μέσα από την εφαρμογή διεργασιών που, παράλληλα, επηρεάζουν ελεγχόμενα το περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Η alfa, με σεβασμό προς τον καταναλωτή, χρησιμοποιεί τα πιο αγνά υλικά της ελληνικής γης (όπως ελαιόλαδο, φέτα, λαχανικά), υψηλής διατροφικής αξίας. Η αγάπη και η προτίμηση του κόσμου μας ενθαρρύνει και μας εμπνέει να δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα, εξαιρετικής ποιότητας! Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας κάθε χρήστης αποδέχεται τους όρους χρήσης, που ακολουθούν, και δεσμεύεται ότι θα κάνει χρήση του Ιστοτόπου μας και των ιστοσελίδων, που τον αποτελούν, όπως οι όροι αυτοί ορίζουν. Στην περίπτωση που κάποιος επισκέπτης του Ιστοτόπου δεν επιθυμεί τη δέσμευση από τους παρακάτω όρους χρήσης, δεν δύναται να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας.

1. Στοιχεία Επιχείρησης

Οι υπηρεσίες του Ιστοτόπου www.alfapastry.gr παρέχονται από την επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «alfa» («Επιχείρηση»). Τα στοιχεία της Επιχείρησής μας έχουν ως ακολούθως :

Εμπορική Επωνυμία : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Διακριτικός Τίτλος : alfa

Νόμιμος Εκπρόσωπος : Διονύσιος Κουκουτάρης,  

Έδρα : 1ο χλμ Κοζάνης – Αργίλου – 50100 Κοζάνη

Τηλέφωνο : +30 24610 42103-104

Fax : +30 24610 33305

E-mail : [email protected]

ΑΦΜ : 094144150

ΔΟΥ : Κοζάνης

2. Αντικείμενο

Με τους παρόντες όρους χρήσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με βάση τους οποίους η Επιχείρησή μας παρέχει μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.alfapastry.gr υπηρεσίες και διαφημίζει τα προϊόντα της.

Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί για την προσωπική ψυχαγωγία των χρηστών, την πληροφόρηση τους για τα προϊόντα και τις συνταγές της επιχείρησης και την επικοινωνία τους μαζί μας.

Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο www.alfapastry.gr.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και η χρήση αυτής υπόκεινται στους όρους χρήσης που ακολουθούν, καθώς και σε όλους τους νόμους και κανονισμούς που εφαρμόζονται στο Διαδίκτυο. Οι όροι χρήσης ισχύουν έναντι όλων των χρηστών. Η χρήση και η περιήγηση στην Ιστοσελίδα γίνεται με ευθύνη των χρηστών.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν το βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω των παρόντων όρων χρήσης.

3. Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

α) «Εμπορικές επικοινωνίες» - όλες οι μορφές επικοινωνίας που αποσκοπούν να προωθήσουν, άμεσα ή έμμεσα, αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα της Επιχείρησής μας ή τρίτων μερών στους πελάτες μας.

β) «Επιχείρηση » - η Επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε » και με το διακριτικό τίτλο «alfa», που εδρεύει στην Κοζάνη στο 1ο χλμ Κοζάνης - Αργίλου.

γ) «Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου www.alfapastry.gr, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.

δ) «Προϊόντα» - τα προϊόντα της Επιχειρήσεώς μας, τα οποία αναφέρονται στον Ιστότοπο.

ε) «Χρήστης» -  ο διαδικτυακός χρήστης του Ιστοτόπου www.alfapastry.gr.

4. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Τόσο η εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου www.alfapastry.gr,  και των επιμέρους ιστοσελίδων αυτού, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα κείμενα, τα γραφικά, τον ήχο, την εικόνα, τη διεπαφή (interface), την όλη παρουσίαση (look & feel), το λογισμικό και τον τρόπο διάρθρωσης αυτού, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησής μας και προστατεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό, Κοινοτικό και διεθνές δίκαιο διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

Ουδέν περιεχόμενο του Ιστοτόπου αυτού δεν επιτρέπεται να εγγραφεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, μεταφραστεί, διασκευαστεί ή με άλλο τρόπο μετατραπεί, διανεμηθεί, εκμισθωθεί, εκτελεστεί δημοσίως, μεταδοθεί, παρουσιαστεί δημόσια στο κοινό ή καταστεί με άλλους τρόπους προσιτό στο κοινό χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια της Επιχείρησής μας. Για τυχόν χορήγηση τέτοιας άδειας κάθε ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μας με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής στο [email protected]  Επιπρόσθετα, τα όποια γραφικά, λογότυπα, εικόνες, η διεπαφή (interface) και η όλη παρουσίαση (look & feel) του Ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σύνδεση με προϊόντα / υπηρεσίες, που δεν παρέχονται από την Επιχείρηση, με τρόπο ώστε να προκαλείται έστω και κατ' ελάχιστο σύγχυση του καταναλωτικού κοινού ή να προσβάλλουν τη φήμη και την εικόνα της Επιχείρησης.

Επίσης εικόνες ατόμων ή τόπων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας είτε αποτελούν ιδιοκτησία της Επιχείρησής μας είτε χρησιμοποιούνται με την άδεια των συγκεκριμένων ατόμων ή των φωτογράφων. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή και εν γένει χρήση των ως άνω εικόνων εκ μέρους των Χρηστών, εκτός αν παρέχεται ειδική άδεια εκ μέρους της Επιχειρήσεώς μας.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται οι προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής του περιεχομένου του www.alfapastry.gr,  εφόσον είναι μεταβατικές ή παρεπόμενες και αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα τεχνολογικής μεθόδου, έχουν δε ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν: α) την εντός δικτύου μετάδοση μεταξύ τρίτων μέσω διαμεσολαβητή ή β) τη νόμιμη χρήση, ενός έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου, και δεν έχουν καμία ανεξάρτητη οικονομική σημασία.

Σεβόμαστε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αν οποιοσδήποτε χρήστης του Ιστοτόπου ή τρίτος πιστεύει ότι δικαιώματά σας έχουν τύχει μεταχείρισης, που δύναται να συνιστά προσβολή, παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μας.

5. Άδεια Χρήσης

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλέψεων στους παρόντες όρους χρήσης η Επιχείρησή μας παρέχει στους χρήστες περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου, σύμφωνα με την οποία δύνανται να κάνουν χρήση των περιεχομένων αυτού αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη – εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση του Ιστοτόπου από τους χρήστες θα πρέπει να κινείται εντός των πλαισίων που θέτει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, δίχως να παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής μας ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματά μας που απορρέουν από το δίκαιο προστασίας βάσεων δεδομένων, όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης. Οποιαδήποτε άδεια χρήσης δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας δεν παρέχεται ρητώς στους χρήστες του Ιστοτόπου με τους παρόντες όρους διατηρείται στην πλήρη κυριότητά της Επιχείρησής μας ή τυχόν τρίτων κατόχων αυτού.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο ή στο λογισμικό του Ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της τεχνολογικής του αρτιότητας και λειτουργικότητας. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η ανάσυρση, αντιγραφή και περαιτέρω χρήση μέρους ή και του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου με μεθόδους εξόρυξης δεδομένων, λογισμικών τύπου “robots” ή “spiders” και παρόμοιες μεθόδους συλλογής ή/και ανάσυρσης δεδομένων ή άλλες χωρίς την ρητή και γραπτή άδειά μας. Δεν επιτρέπεται η από μέρους των χρηστών του Ιστοτόπου δημιουργία ή/και δημοσίευση βάσης δεδομένων, που συμπεριλαμβάνει ουσιώδη ή και επουσιώδη τμήματα του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας χωρίς την ρητή και έγγραφη άδεια της Επιχείρησής μας. Απαγορεύεται επιπλέον η χρήση meta tags ή άλλων παρόμοιων τεχνικών «κρυμμένου κειμένου», που να αποτελούνται από ή να εμπεριέχουν την εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Επιχείρησης.

Με την παρούσα άδεια χρήσης δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα σε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε συλλογή και χρήση αγγελιών ή/και οποιωνδήποτε άλλων καταχωρήσεων, σε οποιαδήποτε παράγωγη χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε καταφόρτωση ή αντιγραφή των πληροφοριών του Ιστοτόπου μας για εμπορική ή μη χρήση, καθώς και σε οποιαδήποτε χρήση με πρακτικές data mining, robots, ή παρόμοιες μεθόδους συλλογής δεδομένων και εργαλείων εξαγωγής. Αν δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους όρους, η παρούσα άδεια χρήσης θα τερματίζεται αυτομάτως και χωρίς πρότερη ειδοποίηση από εμάς.

6. Υπερσύνδεσμοι

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου μας είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα της Επιχείρησής μας και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων (logo) της Επιχείρησής μας, όπως αυτά είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο www.alfapastry.gr, για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον Ιστότοπο αυτό χωρίς την παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειάς μας.

Ο Ιστότοπος www.alfapastry.gr,  ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες, που ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν τελούν υπό τη διαχείριση της Επιχείρησης και δεν υφίσταται δυνατότητα από μέρους μας παρέμβασης στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτό τον λόγο η Επιχείρησή μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές και το περιεχόμενό τους και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση προς τους χρήστες του www.alfapastry.gr,  σχετικά με αυτές. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ιστοσελίδας επιθυμεί την απόσυρσή υφιστάμενου υπερσυνδέσμου από τον Ιστότοπό μας προς την ιστοσελίδα του, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας στέλνοντας ηλεκτρονική επιστολή στο [email protected]

7. Διαφημίσεις

Ο Ιστότοπος www.alfapastry.gr, ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις της Επιχείρησής μας ή τρίτων επιχειρήσεων καθώς και προβολή οποιουδήποτε άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα.

Η Επιχείρηση δεν ελέγχει το περιεχόμενων των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δε φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών της για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

8. Εμπορικές Επικοινωνίες

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού και της διαδικασίας εγγραφής στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter)  ο εκάστοτε χρήστης αποδέχεται τη λήψη εμπορικών επικοινωνιών, διαφημίσεων ή/και περιεχομένου εμπορικής φύσης ή σκοπού αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησής μας ή τρίτων μερών. Αντιστοίχως, μας παρέχει την συγκατάθεσή του σύμφωνα με τον νόμο για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς.

Όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται τον Ιστότοπο ή μας αποστέλλει ηλεκτρονική επιστολή, επικοινωνεί μαζί μας ηλεκτρονικά και αντιστοίχως συναινεί να λαμβάνει τις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες. Στα πλαίσια αυτά η Επιχείρησή μας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες προς κάθε χρήστη του Ιστοτόπου μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα με σκοπό την ανταπόκριση και τυχόν ικανοποίηση των εκάστοτε αιτημάτων του.

9. Περιορισμός Ευθύνης

Ο Ιστότοπος www.alfapastry.gr,  καθώς και η περιγραφή των προϊόντων παρέχεται στους χρήστες του ως έχει χωρίς καμία περαιτέρω εγγύηση για την ακρίβεια, την ορθότητα, τη λειτουργικότητα ή την καταλληλότητά.

Η χρήση του Ιστοτόπου από τους χρήστες γίνεται ελευθέρως, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την διατήρηση της ορθότητας και της εγκυρότητας των πληροφοριών και του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας.

Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο η Επιχείρησή μας αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του ή στη διαβίβαση μέσω αυτού πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, δεν ευθυνόμαστε από τυχόν ζημία που μπορεί να επέλθει από τη χρήση του Ιστοτόπου και είναι αποτέλεσμα πράξεων τρίτων.

Η Επιχείρησή μας ενδέχεται να παρακολουθεί ή να αναθεωρεί τις συζητήσεις, τις συνομιλίες, τα μηνύματα, τις μεταδόσεις, τον πίνακα ανακοινώσεων και τα λοιπά στοιχεία του Ιστοτόπου, ωστόσο δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση που εγείρεται από το περιεχόμενο αυτών των χώρων ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια περιέχεται σε οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτούς τους χώρους του Website.

Απαγορεύεται στους χρήστες να αποστέλλουν ή να μεταδίδουν μηνύματα με οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφημο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη, ή να παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο.

10. Διεθνής Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Επιχείρησης και χρηστών – πελατών μας αναφορικά με την χρήση του Ιστοτόπου,  αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ακυρωθεί με απόφαση δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

11. Αναθεώρηση:

Η Επιχείρηση μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης, ενημερώνοντας το παρόν. Οι χρήστες του Ιστοτόπου δεσμεύονται από τις μελλοντικές αναθεωρήσεις.

12. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα κάθε χρήστης του Ιστοτόπου δύναται να απευθύνεται προς την Επιχείρησή μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας :

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

alfa

Έδρα : 1ο χλμ Κοζάνης – Αργίλου – 50100 Κοζάνη

Τηλ : +30 24610 42103-104

Fax : +30 24610 33305

E-mail : [email protected]       

Top

Νέα και ενημερώσεις!

NEWSLETTER

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΚΑΝΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1ο χλμ Κοζάνης – Αργίλου | Κοζάνη 501 00

Τ. +30 24610 42103-4 | F +30 24610 33305

E. [email protected]

Νέα και ενημερώσεις!

*Συμπλήρωσε σωστά το email σου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η alfa θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτήν τη φόρμα για να παραμείνει σε επαφή μαζί σας. Θα αντιμετωπίσουμε τις πληροφορίες σας με απόλυτη εμπιστευτικότητα και δεν θα τις κοινοποιήσουμε σε τρίτους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα μας Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.