Αποθήκευση & Διατήρηση

Αποθήκευση & Διατήρηση των προϊόντων μας

Οδηγίες Συντήρησης

Καταψύκτη **** -18ο C : μέχρι την Ημερομηνία λήξης

Καταψύκτη -6ο C: 1εβδομάδα

στο ψυγείο + 2ο C: 24 Ώρες

 

Προϊόντα Βαθιάς Κατάψυξης.

Προσοχή: ΔΕΝ επανακαταψύχονται