Κιχί Χωριάτικο χύμα

Κιχί Χωριάτικο χύμα

  • 180-200°C
Ψυγείο:
+2°C 24ώρες
Καταψύκτης:
***-18°C
μέχρι την
Ημερ. Λήξης
**-6°C 1 εβδομάδα
Περιγραφή Κωδικός Βάρος (γρ.) Τεμάχια / Κιβώτιο Βάρος Παλέτας Κιβώτια / Παλέτα Διάρκεια Ζωής
Κιχί Χωριάτικο χύμα 07309 9.000 12 ≈967 78 2 έτη