Φύλλο Κρούστας

Φύλλο Κρούστας

  • 180-200°C
Ψυγείο:
+2°C 24ώρες
Καταψύκτης:
***-18°C
μέχρι την
Ημερ. Λήξης
**-6°C 1 εβδομάδα
Περιγραφή Κωδικός Βάρος (γρ.) Τεμάχια / Συσκευασία Κιβώτια / Παλέτα Βάρος Παλέτας Διάρκεια Ζωής
Φύλλο Κρούστας 17002 2.000 6 77 ≈962 2 έτη