Φύλλο Κανταϊφι

Φύλλο Κανταϊφι

  • 180-200°C
Ψυγείο:
+2°C 24ώρες
Καταψύκτης:
***-18°C
μέχρι την
Ημερ. Λήξης
**-6°C 1 εβδομάδα
Περιγραφή Κωδικός Βάρος (γρ.) Τεμάχια / Συσκευασία Κιβώτια / Παλέτα Βάρος Παλέτας Διάρκεια Ζωής
Φύλλο Κανταϊφι 17000 5.000 2 50 ≈530 2 έτη