Δίκτυο Πωλήσεων και Διανομής

Το Δίκτυο Πωλήσεων και Διανομής των προϊόντων μας

Από τους πρωταρχικούς σκοπούς μας ήταν να επιτύχουμε βέλτιστο συντονισμό στη διανομή. Για το λόγο αυτό εγκαινιάσαμε ιδιόκτητα υποκαταστήματα πωλήσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα & στο Ηράκλειο ώστε να καλύψουμε αυτές τις περιοχές της επικράτειας. Οι υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές καλύπτονται μέσο συνεργασιών με τοπικούς συνεργάτες – αντιπροσώπους.

Με τη δημιουργία ικανού στόλου οχημάτων, έχουμε καλύψει πλέον το 100% της Ελλάδος. Πράγματι, ο στόλος μας αποτελείται από πληθώρα φορτηγών μεταφοράς προϊόντων από την παραγωγή προς τα υποκαταστήματα και προς τους συνεργάτες, από φορτηγά διανομής εντός πόλεων και από διάφορα βοηθητικά οχήματα.

Παράλληλα, το τμήμα πωλήσεων συνεχώς ενημερώνει τους συνεργάτες τόσο στα supermarkets όσο και στα υπόλοιπα σημεία πώλησης για τις νέες δημιουργίες, μελετά τις ανάγκες κάθε περιοχής και προτείνει επιτόπου τολμηρές λύσεις. Ο στόχος είναι η διαρκής κατανόηση του δυναμικού περιβάλλοντος και η μεγιστοποίηση της ωφέλειας των καταναλωτών.

Σήμερα, οι παραδοσιακές δημιουργίες alfa εξάγονται σε περισσότερες από 35 χώρες στην Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία, και συνεχίζει την προσπάθειά της για το άνοιγμα νέων αγορών.