Όροι Διαγωνισμού - Εισιτήρια Αγώνα Μπάσκετ Ολυμπιακού | Alfa Pastry

Όροι Διαγωνισμού - Εισιτήρια Αγώνα Μπάσκετ Ολυμπιακού

Category CONTACT
NOVEMBER 17, 2023

Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ» και το διακριτικό τίτλο «Alfa» διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ» στο Instagram (https://www.instagram.com/alfapastrygreece/) προωθητική ενέργεια με τίτλο «Εισιτήρια Αγώνα Μπάσκετ Ολυμπιακού». Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Β. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

1. Στην προωθητική ενέργεια δικαιούνται να λάβουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος και θα ακολουθήσουν τη διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω. Στην προωθητική ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι των εταιρειών «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ» και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού και όσοι στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί ως μέλος και να διατηρεί νόμιμα ενεργό λογαριασμό στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Instagram», δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (Username) και Κωδικό Πρόσβασης (Password) (εφεξής ID), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης του Instagram και της νομοθεσίας και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

3. Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό και θα λαμβάνει μία (1)  μόνο συμμετοχή. Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή του ιδίου προφίλ χρήστη με συμμετοχή περισσότερων της μίας στο Διαγωνισμό. Αν αποσταλούν περισσότερες από μία συμμετοχές από το ίδιο προφίλ χρήστη, οι επόμενες της πρώτης συμμετοχής του θα ακυρώνονται και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Γ. Διάρκεια της ενέργειας:

1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο Δ των παρόντων Όρων Συμμετοχής και θα διαρκέσει συνολικά από Σάββατο 18/11/2023 ώρα 12.00 έως και Τρίτη 22/11/2023 στις 12.00 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα.

2. Η Διοργανώτρια μπορεί μονομερώς να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

1. Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram και να έχει εισέλθει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, την οποία διατηρεί η Διοργανώτρια στη διεύθυνση https://www.instagram.com/alfapastrygreece/. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να μεταβούν στη σχετική δημοσίευση (στο εξής «Post») που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού στο χρονολόγιο του Ιστοτόπου. Εκεί οι Συμμετέχοντες καλούνται να αφήσουν το σχόλιό τους (comment) στην ανάρτηση της σελίδας (Post) ώστε να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

2. Η ψηφοφορία συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό και στην κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού από τον Συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ ». Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του/της στο Διαγωνισμό. Επίσης, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας της Διοργανώτριας να διενεργεί την κλήρωση και να ανακηρύσσει τους νικητές και τους επιλαχόντες. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται.

3. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχθεί ή να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία διαπιστώθηκε ότι δεν πληροί τους όρους του διαγωνισμού.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος της διοργανώτριας.

Ε. Δώρα:

1. Τα δώρα που κληρώνονται στο Διαγωνισμό (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι 1 διπλό εισιτήριο για τον αγώνα basket του Ολυμπιακού με την ZALGIRIS KAUNAS στις 26/11 για τον κάθε νικητή.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που: (α) πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, όπως αυτές περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής ή άλλης επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης κάθε φάσης του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Συμμετοχής και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων . Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Παραλαβή Δώρων:

1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα και θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διοργανώτριας για το χρονικό διάστημα της περιόδου διοργάνωσης του Διαγωνισμού.

2. Η ανάδειξη των τριών (3) νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διοργανώτριας την Τρίτη 22/11/2023 και ώρα 15.00.

3. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από την Διοργανώτρια με προσωπικό μήνυμα. Η Εταιρεία θα δύναται να επικοινωνεί με τους νικητές του Διαγωνισμού, προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα τους (Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, email), ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 1 ημερολογιακής ημέρας από την αποστολή του DM μηνύματος  ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το σχετικό δώρο του Διαγωνισμού θα θεωρείται ως μη παραληφθέν και η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία υποχρέωση για την παράδοσή του. Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού, τελεί υπό τον όρο της ταυτοποίησης του εν λόγω νικητή μέσω της αποκλειστικής χρήσης από αυτόν του σχετικού Instagram account ID με το οποίο πήρε μέρος στον Διαγωνισμό.

4. Τα δώρα στους νικητές θα δοθούν εντός (2) ημερών από τη ημέρα λήξης του διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη αποδοχής του δώρου εντός της ίδιας ημέρας ( της ανακοίνωσης του νικητή), το δώρο θα κληρωθεί σε έναν επιλαχόντα και θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για την παραλαβή του δώρου του με νεότερη κλήρωση.

5. Σε περίπτωση που ο πρώτος επιλαχών αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην εκλέξει άλλον νικητή.

Η. Ευθύνη

1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Μετά το πέρας της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

3. Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή επιλαχόντα, ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκ μέρους των νικητών χρήση των Δώρων.

4. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

Θ. Τεχνικά μέσα

1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

2. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι ανωτέρω εταιρίες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

3. Οι συμμετέχοντες ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα αποδέχονται ότι συμφωνούν απόλυτα με τους όρους και τις πολιτικές του Instagram, τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχονται και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των παραπάνω εταιρειών.

4. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή τεχνική δυσλειτουργία προκύψει στο Instagram και τις ιστοσελίδες της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

5. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι οι Ιστοσελίδες της Διοργανώτριας ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στουςΙστότοπους του Διαγωνισμού, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ζημία από την αιτία αυτή και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Ι. Προσωπικά Δεδομένα

1. Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό ο Συμμετέχων ρητώς και ανεπιφυλάκτως συγκατατίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Διοργανώτρια Εταιρεία με τους ακόλουθους όρους. Πιο συγκεκριμένα Πιο συγκεκριμένα η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα κατά την έννοια του ν. 2472/1997 , του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα και του υπ΄ αριθμ. 2016/679 Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ, για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων του και την επεξεργασία τους από τη Διοργανώτρια για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια και την παραλαβή των δώρων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συμμετεχόντων στα πλαίσια του Διαγωνισμού με βάση την συγκατάθεση του εκάστοτε συμμετέχοντος (άρθρο 6 § 1 στ’ του ΓΚΠΔ) για τους ακόλουθους σκοπούς :

- Ταυτοποίηση του συμμετέχοντος και επικοινωνία μαζί του τόσο κατά το στάδιο προ της διενέργειας του Διαγωνισμού όσο και κατά τη διάρκεια και τη λήξη αυτού.

- Εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από το Διαγωνισμό.

- Εμπορική επικοινωνία, εμπορική προώθηση και διαφήμιση των υπηρεσιών της Διοργανώτριας Εταιρείας στον συμμετέχοντα ανεξαρτήτως μέσου επικοινωνίας.

- Αξιολόγηση και βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των συμμετεχόντων.

- Έρευνα ή/και ανάλυση για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των προτιμήσεων, των συμφερόντων, των εμπειριών ή/και των συνηθειών των συμμετεχόντων.

- Βελτίωση υφιστάμενων υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων.

- Θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα Πελατών σε τρίτους αποδέκτες εκτός της Εταιρείας στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις :

- εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας, ήτοι εταιρείες στις οποίες η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει αναθέσει την εκτέλεση του διαγωνισμού καθώς και υποστηρικτικών αυτού ενεργειών.

- τρίτες επιχειρήσεις στα πλαίσια της εμπορικής επικοινωνίας, εμπορικής προώθησης και διαφήμισης των υπηρεσιών της Διοργανώτριας Εταιρείας στον συμμετέχοντα ανεξαρτήτως μέσου επικοινωνίας, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εταιρείες μάρκετινγκ και διαφήμισης.

-  Διοικητικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και

-  Διαβίβαση ή γνωστοποίηση, που επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση.

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. H Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εκτελούντων την επεξεργασία, που εδρεύουν σε Τρίτη Χώρα, μόνο στις περιπτώσεις που οι εκτελούντες την επεξεργασία παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις για τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον έχει προηγηθεί γραπτή τους δέσμευση στις πρότυπες συμβατικές ρήτρες, που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα και τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων παρέχονται, χωρίς τέτοια παροχή να αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση της Διοργανώτριας Εταιρείας. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνεται μέσω γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει ο συμμετέχων στην ως άνω Διοργανώτρια Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [[email protected]]. Ο συμμετέχων έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αιτείται την επισκόπηση των συγκαταθέσεων που έχει παραχωρήσει στη Διοργανώτρια Εταιρεία.

 

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας οι συμμετέχοντες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα :

-  Να αιτούνται την πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, που διατηρεί η Διοργανώτρια Εταιρεία, καθώς και να λαμβάνουν αντίγραφο αυτών (δικαίωμα πρόσβασης).

-  Να αιτούνται τη διόρθωση ή / και συμπλήρωση τυχόν ανακριβειών και ελλείψεων των προσωπικών τους δεδομένων, που διατηρεί η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν προσκόμισης των αναγκαίων αποδεικτικών μέσων, από τα οποία προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης (δικαίωμα διόρθωσης).

-  Να αιτούνται την διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, που διατηρεί η Διοργανώτρια Εταιρεία (δικαίωμα διαγραφής).

-  Να αιτούνται τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, που διατηρεί η Διοργανώτρια Εταιρεία, στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος (δικαίωμα περιορισμού).

-  Να εναντιώνονται στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, που εκτελείται από την Διοργανώτρια Εταιρεία, στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος (δικαίωμα εναντίωσης).

-  Να μην υποβάλλονται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τους αφορούν ή τους επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων).

 

 Τα παραπάνω αιτήματα απευθύνονται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση [[email protected]]. Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αιτείται την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας αυτού. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ανταποκρίνεται σε κάθε σχετικό αίτημα εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσης του αιτούντος, η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δε συνεπάγεται τη διαγραφή των υπό φορητότητα προσωπικών δεδομένων από τα αρχεία της Διοργανώτριας Εταιρείας. Εφόσον παραβιάζεται οποιαδήποτε νόμιμη υποχρέωση της Εταιρείας και αυτή δεν συμμορφώνεται, οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

2. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού από την Διοργανώτρια, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, είτε από την ίδια, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η Διοργανώτρια που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 2016/679 Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε.  

3. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας και πέραν της περιόδου των 30 ημέρων για λόγους επικοινωνίας με τους νικητές, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες αναλυτικούς όρους, τα στοιχεία κάθε συμμετέχοντα θα καταστρέφονται άμεσα.

 

Κ. Λοιποί όροι

1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας. Η παρούσα ενέργεια/Διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Instagram. Οι συμμετέχοντες παρέχουν για τις ανάγκες του διαγωνισμού τα στοιχεία τους στη Διοργανώτρια και όχι στο Meta. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού και όπως περιγράφεται παραπάνω και υπό τους όρους που τον διέπουν.

2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού καθώς και τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της καθώς και να τροποποιεί ή/και μεταβάλλει εν όλω ή εν μέρει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια/Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα στο Instagram.

3. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων, τους οποίους σε καμία περίπτωση οι συμμετέχοντες, ακόμη και αν δεν προέβησαν σε χρήση της ιστοσελίδας μετά από την επέλευση οποιασδήποτε αλλαγής, δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αμφισβητήσουν.

4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση τροποποίησης, ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού ή των όρων αυτού, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων και οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα, ανεξάρτητα από την φάση ή τις φάσεις του διαγωνισμού στις οποίες συμμετείχε. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη γνώση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

5. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/Διαγωνισμό. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα Όροι Διαγωνισμού - Εισιτήρια Αγώνα Μπάσκετ Ολυμπιακού | Alfa Pastry. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων του Διαγωνισμού.

6. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Top

News & Updates

*Please fill in your email correctly 
RPIVACY POLICY
Alfa Pastry will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.