Βράβευση της alfa, ως True Leader!

 

Σε μια λαμπρή τελετή, παρουσία ανώτατων στελεχών της ελληνικής αγοράς και του δημόσιου βίου, η alfa διακρίθηκε στα βραβεία ICAP, μαζί με άλλες 43 εταιρείες, αποσπώντας το βραβείο True Leader, για το 2014. Η ICAP Group, εξέτασε 22.000 επιχειρήσεις, βραβεύοντας τελικά τις 44, οι οποίες σημείωσαν υψηλές αποδόσεις και πρόοδο το 2014, με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια.

 

 

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Οκτώβριος 27, 2015