Εργαζόμενοι

Στην alfa αναγνωρίζουμε πως το πάθος για ασφαλής, ποιοτικές και υψηλής διατροφικής αξίας δημιουργίες δεν θα μπορέσει ποτέ να επιτευχθεί εάν τα χέρια που με μεράκι τις ζυμώνουν δεν είναι τα καλύτερα εκπαιδευμένα και προσηλωμένα στο όραμά μας.

Θεωρούμε πως οι εργαζόμενοι μας είναι εκπαιδευμένοι άρτια, συνεχώς αποζητούν περαιτέρω επιμόρφωση ως προς τις τελευταίες εξελίξεις, λειτουργούν ως σύνολο και έχουν άριστη αντίληψη του οράματος και των στόχων μας.

Η alfa φροντίζει καθημερινά για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εξειδίκευση, πληροφόρηση σε νέες τεχνικές και μεθόδους παραγωγής, εφοδιασμού, διακίνησης, πώλησης και εξυπηρέτησης.

Η συνεχής αύξηση των εργαζομένων, οι ανάγκες για περαιτέρω αύξηση της παραγωγής και η συνεχής επέκταση της alfa σε νέες αγορές, δείχνουν τον δρόμο και επιβάλουν διαρκή ενημέρωση και κατάρτιση ώστε να «λύσουμε τα χέρια» όλου του δυναμικού μας.

Σήμερα το προσωπικό της alfa αριθμεί 220 άτομα στους παρακάτω τομείς:

• Παραγωγή

• Χημείο

• Μικροβιολογικό Εργαστήριο

• Ποιότητα & Ασφάλεια Προϊόντων

• Έρευνα & Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων

• Αποθήκη

• Διανομή

• Πωλήσεις

• Διοικητικό Προσωπικό

• Διοίκηση